Giờ giao dịch

Kể cả Forex, Chỉ số, CFD chứng
khoán hoặc hàng hoá, luôn luôn
có thị trường cho bạn giao dịch

Mở Tài khoản Thật

Giờ giao dịch

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để xem thời gian mở và đóng của một thị trường hoặc công cụ cụ thể. Bạn cũng có thể xem giờ giao dịch từ phần mềm MetaTrader của mình bằng cách nhấp chuột phải vào một công cụ trong phần ‘Market Watch’, sau đó nhấp vào ‘Chi tiết sản phẩm ‘. Một cửa sổ sẽ mở ra hiển thị Giờ giao dịch cho công cụ đã chọn.

Xin lưu ý rằng thời gian và biểu đồ của máy chủ Vantage, là GMT +2 hoặc GMT +3 (múi giờ mùa hè).

 • Forex
  Symbol Quotation Hours GMT+3 Trading Hours GMT+3
  FX 00:00 - 23:58 00:01 - 23:58
  AUD/CNH 00:00 - 23:57 00:01 - 23:57
 • Hàng hóa
  Symbol Quotation Hours GMT+3 Trading Hours GMT+3
  Gold M-T: 01:01-23:58
  F: 01:01-23:57
  M-T: 01:01-23:58
  F: 01:01-23:57
  Silver M-T: 01:01-23:58
  F: 01:01-23:57
  M-T: 01:01-23:58
  F: 01:01-23:57
  Copper M-F: 01:00-24:00
  F: 01:01-23:57
  M-T: 01:01-23:58
  F: 01:01-23:57
  XPTUSD M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  XPDUSD M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  NG M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  Gas M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  GASOIL-C M: 02:00-24:00
  T-F: 00:00-01:00,04:00-24:00
  M: 02:00-24:00
  T-F: 00:00-01:00,04:00-24:00
  CL-OIL M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  USOUSD M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  UKOUSD M: 02:00-24:00
  T-F: 00:00-01:00,03:00-24:00
  M: 02:00-24:00
  T-F: 00:00-01:00,03:00-24:00
  UKOUSDft M 01:00-24:00
  T-T 00:00-01:00 03:00-24:00
  F 00:00-01:00 03:00-24:00
  M 01:00-24:00
  T-T 00:00-01:00 03:00-24:00
  F 00:00-01:00 03:00-24:00
  Cocoa-C M-F: 12:45-20:30 M-F: 12:45-20:30
  Coffee-C M-F: 12:15-20:30 M-F: 12:15-20:30
  Cotton-C M-F 04:00-21:20 M-F 04:00-21:20
  Orange-C M-F 15:00-21:00 M-F 15:00-21:00
  Sugar-C M-F: 11:30-20:00 M-F: 11:30-20:00
  Soybean-C M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 M-F 03:00-15:45  16:30-21:20
  Wheat-C M-F 03:00-15:45  16:30-21:20 M-F 03:00-15:45  16:30-21:20
 • Chỉ số
  Symbol Quotation Hours GMT+3 Trading Hours GMT+3
  BVSPX M-F: 15:01-23:55 M-F: 15:01-23:55
  CHINA50 M-F: 04:00–11:55,12:00–24:00 M-F: 04:00–11:55,12:00–24:00
  CHINA50ft M-F: 04:00-11:30,12:00-23:45 M-F: 04:00-11:30,12:00-23:45
  GER40 M-T: 03:15-24:00
  F: 03:15-23:00
  M-T: 03:15-24:00
  F: 03:15-23:00
  GER40ft M-T: 03:15-24:00
  F: 03:15-23:00
  M-T: 03:15-24:00
  F: 03:15-23:00
  DJ30 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  DJ30ft M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  ES35 M-F: 10:00-22:00 M-F: 10:00-22:00
  EU50 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  FRA40 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  UK100 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  UK100ft M 01:05-24:00 T–T 01:00-24:00
  F 01:00-23:00
  M 01:05-24:00
  T – T 01:00-24:00
  F 01:00-23:00
  HK50 M-F: 04:15-07:00
  08:00-11:30 12:15-22:00
  M-F: 04:15-07:00
  08:00-11:30 12:15-22:00
  HK50ft M-F: 04:15-07:00
  08:00-11:30 12:15-22:00
  M-F: 04:15-07:00
  08:00-11:30 12:15-22:00
  INDIA50 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  NAS100 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  NAS100ft M-T 01:05-24:00 F 01:00-23:00 M-T 01:05-24:00 F 01:00-23:00
  Nikkei225 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  SA40 M-F: 09:30-18:30 M-F: 09:30-18:30
  SP500 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  SP500ft M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  SPI200 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  US2000 M-F 01:00-24:00 M-F 01:00-24:00
  USDX M 01:00-24:00 T-T 03:00-24:00
  F 03:00-23:00
  M 01:00-24:00 T-T 03:00-24:00
  F 03:00-23:00
  VIX M-T 01:00-24:00 F 01:00-23:15 M-T 01:00-24:00 F 01:00-23:15
 • CFD chứng khoán
  Symbol Quotation Hours GMT+3 Trading Hours GMT+3
  AU Shares M-F: 02:00-08:00 M-F: 02:00-08:00
  EU Shares M-F: 11:05-19:30 M-F: 11:05-19:30
  HK Shares M-F: 04:30-07:00 , 08:00-11:00 M-F: 04:30-07:00 , 08:00-11:00
  UK Shares M-F: 11:05-19:30 M-F: 11:05-19:30
  US Shares M-F 16:30-23:00 M-F 16:30-23:00
 • BOND
  Symbol Quotation Hours GMT+3 Trading Hours GMT+3
  FEI M-F: 04:00-24:00 M-F: 04:00-24:00
  FGBL M-F: 03:15~24:00 M-F: 03:15~24:00
  FGBM M-F: 03:15~24:00 M-F: 03:15~24:00
  FGBS M-F: 03:15~24:00 M-F: 03:15~24:00
  FGBX M-F: 03:15~24:00 M-F: 03:15~24:00
  FLG M-F: 11:00-21:00 M-F: 11:00-21:00

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật