Trượt giá Forex

Giải thích về trượt giá Forex

Mở Tài khoản Thật

Trượt giá Forex là gì?

Khi bạn giao dịch Forex, đôi khi bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn mong đợi và giá khớp lệnh (giá khi giao dịch FX hoàn tất). Khi điều này xảy ra, nó được gọi là trượt giá. Đó là một trải nghiệm phổ biến trong giao dịch forex và nó có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực.

Những lý do chính cho sự trượt giá là sự biến động của thị trường Forex và tốc độ khớp lệnh.

Khi một thị trường trải qua biến động mạnh, điều đó thường có nghĩa là thanh khoản thấp và giá thị trường biến động rất nhanh. Trường hợp điều này ảnh hưởng đến các nhà giao dịch Forex là khi không đủ khoản thanh khoản FX không đủ để thực hiện lệnh theo mức giá yêu cầu. Khi điều này xảy ra, nhà cung cấp thanh khoản sẽ hoàn thành giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

Một nguyên nhân khác cho trượt giá là tốc độ khớp lệnh Đây là cách Mạng truyền thông điện tử (ECN) của bạn có thể hoàn thành giao dịch của bạn với mức giá bạn muốn. Với giá thị trường thay đổi theo phân số một giây, thời gian khớp nhanh hơn có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là trên các giao dịch lớn.

Ví dụ về trượt giá

Giả sử giá của AUD / USD là 0,9010. Sau khi phân tích thị trường, bạn suy đoán rằng xu hướng sẽ tăng và đặt lệnh mua lot tiêu chuẩn ở mức giá hiện tại là 0,9050 AUD / USD, và dự kiến sẽ khớp lệnh cũng ở mức giá 0,9050.

Thị trường đi đúng hướng nhưng vượt qua giá đặt lệnh của bạn và lên đến 0,9060 rất nhanh – trong vòng một giây. Vì giá dự kiến ​​là 0,9050 của bạn không có sẵn trên thị trường, nên lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo. Vi dụ về tác động tích cực, giá đó là 0,9045. Trong trường hợp này, bạn sẽ gặp nhận được lợi thế do trượt giá:
0.9050 – 0.9045 = 0,0005 hoặc +5 pips.

Mặt khác, giả sử giao dịch của bạn được thực hiện tại 0.9055. Do đó, bạn sẽ nhận được kết quả tiêu cực do trượt giá:
0.9050 – 0.9055 = -0.0005 hoặc -5 pips.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự trượt giá có thể xảy ra với tất cả các loại lệnh được yêu cầu bao gồm Dừng lỗ, chốt lãi, dừng mua / bán và lệnh mua / bán giới hạn. Vì Vantage sử dụng khớp lệnh theo thị trường, chúng tôi không thể đảm bảo các lệnh đặtg như vậy.

Chúng tôi hoạt động theo Khớp lệnh thị trường và vì lý do này, chúng tôi không thể khớp một lệnh mà không tồn tại mức giá đó. Nếu giá yêu cầu của bạn không còn nữa, lệnh của bạn sẽ được các nhà cung cấp thanh khoản FX của chúng tôi khớp theo tỷ giá thị trường.

Chênh lệch từ

0.0

Pips trên forex

Giao dịch với
phí hoa hồng 0$

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

  • Đăng ký

    Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

  • Nạp tiền

    Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật