Giải thích về gia hạn
thời gian đáo hạn dầu mỏ

Mở Tài khoản Thật

Gia hạn thời gian đáo hạn dầu hoạt động thế nào

Khi bạn giao dịch một công cụ, chẳng hạn như Dầu trên nền tảng MT4 / MT5, nếu bạn giữ vị trí đó trong ngày hết hạn hàng tháng của hợp đồng tương lai với giá đã được định sẵn, thì lệnh của bạn sẽ được gia hạn thời gian đáo hạn.. Đây là bởi vì Dầu là hợp đồng tương lai có ngày hết hạn. Nếu bạn muốn tiếp tục giữ vị trí của mình vào ngày hết hạn hợp đồng, lệnh cũ phải được đóng lại khi hợp đồng hết hạn và mở một lệnh mới được mở trên hợp đồng tương lai mới.

Nếu bạn không muốn vị trí của mình được chuyển sang hợp đồng mới, thì bạn nên đóng vị trí của mình trước ngày gia hạn thời gian đáo hạn.

Tôi có phải chịu bất kỳ tổn thất nào trong quá trình Rollover không ?

Sau khi gia hạn thời gian đáo hạn trên Dầu, tài khoản của bạn có thể hiển thị tổn thất cụ thể theo quy trình. Hãy lưu ý rằng trên thực tế có các chi phí hoặc không tốn chi phí phát sinh bởi các khách hàng tham gia vào quy trình gia hạn thời gian đáo hạn. Bạn sẽ thấy ghi nợ, bạn cũng sẽ thấy một khoản ghi có bằng nhau được thêm vào tài khoản của bạn.

Giá dầu mới Giá dầu cũ = Ghi nợ cho các vị trí mua / ghi có cho các vị trí bán
Chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở bạn bằng một thông báo lịch sự trước khi quá trình gia hạn thời gian đáo hạn bắt đầu. Bạn không bao giờ bị bỏ lại trong giao dịch dầu với Vantage.

Nếu bạn muốn tiếp tục giữ vị trí của mình mở, chúng tôi sẽ tự động hoàn tất quy trình gia hạn thời gian đáo hạn dầu giữa các hợp đồng tương lai hàng tháng cho bạn.

Giao dịch dầu với đòn bẩy

1000:1

Giao dịch với
hoa hồng 0$

Trải nghiệm spreads chặt chẽ của chúng tôi ngay hôm nay

 • forex
 • indices
 • Commodities
Symbol
Bid
Ask
Spread(pips)
EURUSD
AUDUSD
GBPUSD
USDJPY
SPI200
NAS100
SP500
DJ30
CL-OIL
XAUUSD
XAGUSD

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật