Index dividends
adjustments explained

open live account

Examples of Index dividend adjustments

 1. 1If you buy and hold 1 lot DJ30 cash index overnight with the dividend component of +20 USD, the account will be credit with 20 USD.
 2. 2Conversely, if you sell and hold 1 lot SPI200 cash index overnight with the dividend component of -20 AUD, the account will be debit with 20 AUD.

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

 • Đăng ký

  Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

 • Giao dịch

  Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật