CHÍNH SÁCH NẠP VÀ RÚT TIỀN

Nạp tiền và rút tiền phải được thực hiện thông qua Cổng khách hàng của chúng tôi.

Nạp tiền

1. Nạp tiền có thể được thực hiện từ bên trong Cổng khách hàng của chúng tôi. Không phải tất cả các khoản tiền nạp được thực hiện sẽ được phản ánh trong tài khoản của bạn ngay lập tức. Tham khảo các phương thức nạp tiền có sẵn tại trang nạp tiền trên website của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

2. Cơ sở tiền nạp chỉ được sử dụng để giao dịch.

3. Tiền nạp vào tài khoản giao dịch phải được thực hiện từ một nguồn (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, ngân hàng, tài khoản thanh toán thay thế, v.v.) có cùng tên với tài khoản giao dịch.

4. Theo quyết định của chúng tôi, Vantage có thể yêu cầu xác nhận quyền sở hữu tài khoản nạp tiền bất kỳ lúc nào (thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán thay thế, v.v.) trước khi tiền có thể được ghi có vào tài khoản giao dịch. Ví dụ: khách hàng có thể được yêu cầu xuất trình bản sao quét hoặc ảnh thẻ nếu họ muốn nạp tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Việc không tuân thủ chính sách này sẽ dẫn đến việc từ chối khoản tiền nạp. Vui lòng đảm bảo sắp xếp lại các số thẻ tín dụng để chỉ hiển thị 6 chữ số đầu tiên và 3 chữ số cuối cùng (ví dụ: 1234 56 ████ 234).

5. Nếu chúng tôi miễn phí hoặc chi trả bất kỳ khoản phí nào, chúng tôi chỉ có thể chi trả các khoản phí có hiển thị. Các khoản phí khác do ngân hàng của bạn, ngân hàng trung gian và/hoặc tổ chức tài chính của chúng tôi tính vẫn thuộc trách nhiệm của bạn.

6. Vantage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm cả trường hợp thanh lý tự động hoặc bắt buộc) phát sinh do sự chậm trễ trong việc xử lý tiền nạp của bạn, bao gồm và không giới hạn đối với các khoản thanh toán được thực hiện để đáp ứng yêu cầu nạp tiền hiện tại. Chỉ những khoản tiền đã thanh toán mới được nạp vào tài khoản giao dịch. Khách hàng vẫn có trách nhiệm đảm bảo (các) tài khoản giao dịch của mình có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Rút tiền

1. Việc rút tiền có thể được thực hiện từ bên trong Cổng khách hàng của chúng tôi. Không phải tất cả các khoản rút tiền được thực hiện sẽ được phản ánh trong tài khoản của bạn ngay lập tức. Tham khảo các phương thức rút tiền có sẵn trên trang Rút tiền trên website của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

2. Để tuân thủ các Quy tắc và quy định về Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố, Vantage sẽ chỉ xử lý các giao dịch rút tiền vào cùng một tài khoản (ví dụ: thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, ngân hàng, tài khoản thanh toán thay thế, v.v.) đã được sử dụng để nạp tiền. Theo chỉ đạo của mình, Vantage bảo lưu quyền từ chối hướng dẫn xử lý việc trả lại tiền cho một tài khoản khác mà không cần cung cấp lý do. Thông tin và tài liệu bổ sung có thể được yêu cầu cung cấp bởi khách hàng.

3. Việc rút tiền thường được xử lý trong vòng 24 giờ. Tùy thuộc vào phương thức rút tiền đã chọn, có thể mất từ 1-7 ngày làm việc để bạn nhận được tiền của mình. Xin lưu ý rằng một yêu cầu rút tiền duy nhất có thể được thực hiện thông qua nhiều giao dịch của công ty, để đáp ứng yêu cầu tổng số tiền rút. Công ty không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ xử lý tiền nạp/rút tiền nào do hệ thống thanh toán gây ra.

4. Rút tiền qua điện chuyển khoản ngân hàng cần 3 đến 5 ngày làm việc để hoàn tất. Xin lưu ý rằng một yêu cầu rút tiền duy nhất có thể được thực hiện thông qua nhiều giao dịch của công ty, để đáp ứng yêu cầu tổng số tiền rút. Mặc dù chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào, nhưng bạn vẫn có thể phải trả các khoản phí khác do ngân hàng và bất kỳ bên trung gian nào liên quan thực hiện bằng chi phí của bạn. Nhìn chung, chuyển khoản ngân hàng quốc tế có giá 25 USD.

5. Lợi nhuận giao dịch hoặc bất kỳ số dư tài khoản nào vượt quá số tiền nạp ban đầu được ưu tiên hoàn trả qua Chuyển khoản ngân hàng.

6. Khách hàng thừa nhận rằng họ có thể được yêu cầu cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu về (các) nguồn tiền và/hoặc nguồn vốn nói chung khi xử lý yêu cầu rút tiền hoặc bất kỳ lúc nào trong hành trình của họ với Vantage. Vantage có quyền từ chối xử lý yêu cầu rút tiền trong trường hợp Khách hàng không cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và/hoặc khi Vantage có những lo ngại hợp lý rằng làm như vậy có thể dẫn đến vi phạm luật và quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố .

7. Khách hàng thừa nhận Vantage không đảm bảo việc thu hồi giao dịch tài chính trong bất kỳ trường hợp nào và Vantage không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào xảy ra do cung cấp sai chỉ dẫn/chi tiết của tài khoản đích.

8. Vantage có quyền từ chối xử lý yêu cầu rút tiền nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng tài khoản giao dịch có thể dẫn đến thâm hụt hoặc khiến tài khoản giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ.

9. Vantage bảo lưu quyền từ chối xử lý yêu cầu rút tiền nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng tài khoản giao dịch có thể chuyển thành số dư âm sau khi yêu cầu rút tiền được xử lý hoặc nếu tài khoản giao dịch bị điều tra về khoản hoàn lại.

Thanh toán của bên thứ ba

1. Cấm nạp và rút tiền của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện chính sách "trở về nguồn". Ví dụ: nếu tiền được nạp bằng Skrill, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn qua Skrill cùng với bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Điều tương tự cũng áp dụng cho chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, Neteller và các tùy chọn nạp tiền khác mà chúng tôi cung cấp. Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể trả lại tiền cho nguồn ban đầu, chúng tôi sẽ ưu tiên hoàn lại tiền qua chuyển khoản ngân hàng dưới tên của chủ tài khoản giao dịch.

2. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Vantage biết được khoản thanh toán được thực hiện từ bên thứ ba, Vantage có quyền đảo ngược khoản thanh toán, đóng bất kỳ vị trí mở nào, vô hiệu hóa mọi khoản lợi nhuận thu được hoặc/và chấm dứt tài khoản giao dịch. Vantage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do vi phạm chính sách này.

Điều khoản bổ sung

1. Vantage thay mặt khách hàng của chúng tôi chi trả các khoản phí nạp tiền đối với Neteller, Skrill, Ví điện tử, Phương thức thanh toán thay thế (APM) và Thẻ tín dụng. Chúng tôi sẵn lòng làm như vậy miễn là khách hàng của chúng tôi đang sử dụng cơ sở này nạp tiền để giao dịch và không sử dụng chiêu trò lừa đảo hệ thống vì lợi ích riêng của họ, chẳng hạn như điểm thưởng trên tài khoản của họ.

2. Nếu khách hàng nạp tiền qua Neteller, Skrill, Ví điện tử, Phương thức thanh toán thay thế (APM) hoặc Thẻ tín dụng và sau đó yêu cầu rút số tiền này mà không có giao dịch (hoặc giao dịch tối thiểu) trên tài khoản của họ thì chúng tôi có quyền tính phí người bán áp dụng + phí xử lý tùy ý vào tài khoản của khách hàng khi họ rút tiền. Chúng tôi sẽ tích cực thông báo cho khách hàng nơi chúng tôi tìm thấy hoạt động đáng ngờ. Các trường hợp lạm dụng tái diễn sẽ khiến tài khoản khách hàng bị đóng ngay lập tức.

3. Chính sách này không thể toàn diện. Các điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung có thể áp dụng bất kỳ lúc nào do các quy định và chính sách, bao gồm cả những quy định và chính sách được đặt ra nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố. Việc sử dụng website này và các dịch vụ phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng và các thỏa thuận hiện hành khác có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của Vantage.

4. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, bản Chính sách nạp và rút tiền Vantage bằng tiếng Anh sẽ là điểm tham chiếu duy nhất, ngay cả khi có bản dịch sang các ngôn ngữ khác.

Bắt đầu giao dịch với Vantage ngay hôm nay

  • Đăng ký

    Chọn một loại tài khoản và gửi đơn đăng ký của bạn.

  • Nạp tiền

    Nạp tiền vào tài khoản bằng nhiều phương thức thanh toán.

  • Giao dịch

    Truy cập hơn 1000 công cụ với tất cả các loại tài sản trên MT4 / MT5.

Vậy là xong. Chào mừng đến với thế giới giao dịch!

Mở tài khoản thật